Hoogwaterveiligheid in OolderVeste aan 't Water

26 februari '24

Heb je interesse in een woning in OolderVeste aan 't Water, maar maak je je zorgen of je je voeten wel droog houdt? Maak je geen zorgen! We vertellen je alles over de hoogwaterveiligheid op schiereiland Drusus.

image alt

Een veilig gebied

Met Rijkswaterstaat, het Waterschap Limburg en de gemeente Roermond is afgesproken dat OolderVeste aan ‘t Water zo wordt aangelegd dat het laagste punt van de infrastructuur op het schiereiland op gelijke hoogte wordt gelegd met de bovenkant van de damwanden, muren en dijken rondom OolderVeste. De woningen komen zelfs nog een niveau hoger te liggen. Dit betekent dat wanneer het water tot aan de rand van de waterkeringen rond OolderVeste staat, OolderVeste Aan ‘t Water nog met droge voeten te bereiken is. De woningen op OolderVeste Aan ‘t Water liggen straks nog enkele decimeters hoger dan de infra, wat betekent dat deze een hoger hoogwater veiligheidsniveau zullen hebben dan OolderVeste zelf. Daarmee is OolderVeste Aan ‘t Water qua hoogwater risico het veiligste aan het water gelegen gebied in de verre omtrek.

Minimaal risico

Er is geen 100% garantie dat het gebied nooit overstroomt. Het risico is echter kleiner dan 1 keer in de 1250 jaar*. Voordat OolderVeste aan ‘t Water onderloopt, zullen eerst nabij gelegen gebieden al ondergelopen zijn. Bij OolderVeste is het in de afgelopen 20 jaar nog nooit zo ver gekomen. Zo kende OolderVeste tijdens de hoogste stand van het hoogwater in de zomer van 2021 nog een waking (hoogte van de waterkeringen die droog zijn gebleven) van ruim 2 meter. 

* Momenteel geldt een wettelijke verplichting om langs de rivieren een veiligheidsniveau te creëren van een overstromingsrisico van 1 keer in de 300 jaar.

OolderVeste aan 't Water
Wat speelt er? Het laatste nieuws
Hier wonen? Bekijk woningen