Bouwupdate februari: OolderVeste aan het Park Fase 2

17 februari '22

Het gaat goed met de bouw van de 27 woningen van OolderVeste aan het Park - Fase 2! Zo zijn de funderingen gestort en de eerste vloerplaten gelegd. Ontdek nu de laatste stand van zaken.

image alt

OolderVeste aan het Park - Fase 2

  • De bouwrouting volgt de nummering 13 t/m 39.
  • De funderingen aan de Dijk zijn gestort en ontkist en het rioolwerk -/- peil aangebracht.
  • De fundering aan de Hazensteerten zijn afgelopen vrijdag gestort.
  • De eerste vloerplaten zijn gelegd. Vervolgens wordt er gesteld en worden de kimstroken voor de kalkzandsteen wanden aangebracht. Aansluitend zullen de eerste kalkzandwanden in week 8 worden gelijmd.
  • De eerste verdiepingsvloeren worden begin week 10 gelegd. Daarna worden alle leidingen op het dek gemaakt en de vloer afgestort.
  • Voordat de verdiepingsvloer wordt gelegd, worden de binnenwanden in de woning gezet door middel van de kraan. Vooropperen wordt dat genoemd. Ook de stempels voor vloerondersteuning worden dan gezet.

Vragen? Neem contact op
Goed voorzien in OolderVeste Voorzieningen