Start bouw Dijkwoningen aangekondigd

30 oktober '19

Binnenkort wordt verder gebouwd aan de rij met Dijkwoningen met uitzicht over de Oolderplas. Er is aan alle opschortende voorwaarden voldaan van de acht Dijkwoningen met de kavelnummers X67 t/m X74. Inmiddels is ook de gunningsbrief verstuurd naar de kopers.

Planning bouwwerkzaamheden

De gunningsbrief voor de acht Dijkwoningen kan ieder moment bij de kopers op de deurmat vallen. Aannemer Vlassak gaat de huizen straks bouwen. Onze verwachting is dat de aannemer in april 2020 kan beginnen met de (bouw)werkzaamheden.

Vragen of opmerkingen?

Nu de bouw is gestart is loopt het contact over de bouw van jouw woning hoofdzakelijk via de aannemer (Vlassak). De aannemer is dan jouw vaste aanspreekpunt. Samen met de aannemer maak je ook afspraken over het meer- en minderwerk en andere wensen over jouw woning.